Vi vill bidra

I vårt företag Edgården – goda grisar från Flarken så tycker vi att det är viktigt att försöka bidra till en rättvisare värld. Hur kan då Edgården som företag göra det?

Jo, genom att våra grisar är goda i mer än en bemärkelse. De inte bara smakar gott, de är också med och bidrar till den goda utvecklingen mot en rättvisare värld. Om du handlar griskött från Edgården så går 1 krona/kg till organisationen WeEffect.

Weeffect är en biståndsorganisation som tänker och agerar långsiktigt för en bestående förändring. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i arbetet som bedrivs i 25 länder i fyra världsdelar.

Visionen är ”en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom” och syftet är att fattiga och utsatta människor ska få ett bättre liv. De huvudsakliga arbetsområdena är landsbygdsutveckling, tillgång till mark och bostäder samt jämställdhet. Det ligger nära det vi på Edgården tror kan förändra utvecklingen till det bättre.

Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden och de flesta är kvinnor. Så att investera i småskaliga jordbruk är ett av de mest effektiva sätten att minska deras fattigdom.

Studiebesök i Tanzania

Tillsammans med våra barn, som också arbetar i företaget, åkte vi 2014 på en studieresa till Arusha i Tanzania. Vi ville själva på plats bilda oss en uppfattningen om WeEffects arbete. Och blev imponerade.

Vi imponerades av hur rådgivning, både praktisk och teoretisk, ökade människornas kunskaper att utveckla sina företag. Det har gett dem bättre avkastning på åkrarna och av djuren. De berättade även om möjligheterna att via lokala spar- och lånegrupper få hjälp med ekonomin. Pengarna använde de till små, men för dem mycket viktiga, investeringar i sitt företags utveckling. En hade köpt en ko, en annan en cykel för att snabbare komma till marknaden och hinna sälja mer av sina grönsaker.

KUNNA OCH VÅGA INVESTERA
Att prisförhandla var också något som var viktigt – att ha en backup, så att de inte var tvungna att ta första budet utan kunna vänta till priset blev bättre. Det var även intressant att få höra om deras opinionsarbete för jordbruksreformer och rätten att äga mark för att kunna och våga investera. Det uppenbara var att det leder till mer mat på borden, ökad inkomst från skörden och fler barn som får utbildning.

Arbetet sker alltid genom befintliga lokala organisationer för att stärka dessa. Då säkerställer man att kunskapen stannar även efter den dagen då biståndet inte är kvar. Människor som organiserar sig blir tillsammans starka och en röst i samhället att lyssna på.

SJÄLVKLART ATT STÖTTA BONDEKOLLEGOR
Att stötta bondekollegor runt om i världen som har det svårt men som kan ta sig ur fattigdom genom hjälp till självhjälp, känns väldigt rätt för oss. När ett hållbart och klimatanpassat jordbruk är ledstjärnan så är det ännu bättre och detta vill Edgården gärna bidra till. Därför skänker vi 1 kr/kg kött som vi säljer via Grisbilen till WeEffect.

Hoppas du samtycker med oss! För tillsammans blir människor starka. Med lite hjälp från dig. Det är det som kallas Vi-effekten.

Vill du veta mer läs på weeffect.se Där finns information om hur du kan vara med och bidra ännu mer. Bli månadsgivare eller skänk en slant när du känner att du kan och vill dela med dig.