Semesterstängt V.28-V.29

Grisbilen har semesterstängt V.28 och V.29.

Vi har då ingen styckning, charktillverkning eller leveranser.

Sista leverans före Semestern blir:

Umeå 1 juli.

Skellefteå 2 juli.

Robertsfors 3 juli.

Första dag för leverans efter semester:

Skellefteå 22 Juli.

Umeå 23 Juli.

Robertsfors 24 Juli.