Bok: Din vägvisare till Sveriges mathantverk: En upplevelsekartbok

180,00 kr

Det här är upplevelsekartboken som samlar Sveriges mathantverkare.

Boken presenterar drygt 1550 mathantverksföretag – adress, telefon, hemsida och en kort beskrivning om vad som tillverkas och säljs.

Den innehåller även 150 reportage hos olika mathantverkare över hela Sverige.

Kategori: