Bok: Din vägvisare till Sveriges mathantverk: En upplevelsekartbok

180,00 kr

Det här är upplevelsekartboken som samlar Sveriges mathantverkare.
Boken presenterar drygt 1550 mathantverksföretag – adress, telefon, hemsida och en kort beskrivning om vad som tillverkas och säljs.
den innehåller även 150 reportage hos mathantverkare över hela Sverige.

Pris:

Kategori: