Nu är Edgårdens kött och charkprodukter Certifierade av Eldrimner.

Nu är alla Edgårdens kött och charkprodukter certifierade av Eldrimner.

Lokala Råvaror: Det innebär att allt kött som vi använder kommer från den egna gården eller från en annan bonde nära oss. Att djuren är slaktat på ett litet slakteri nära oss och att vi styckar själva. Att kryddor som tillsätts är naturliga, innehåller inga tillsatser.

Bearbetning: Vi som mathantverkare arbetar hantverksmässigt, det innebär en icke automatiserad tillverkning där det är handen som styr. Vi använder inte datorer för att övervaka tillverkningen utan det är vår egen kunskap och erfarenhet som styr tillverkningen.

Tillsatser: Vi använder inga ämnen som tilldelats ett e-nummer av livsmedelsverket, inte heller enzymer eller syntetiska framställda aromer som syftar till att att förändra produkternas naturliga egenskaper.
Nitritsalter accepteras att tillsättas i alla charkprodukter utom färskkorvar. Gränsvärdet är max 50 mg/kg som restvärde. Därför har vi behövt halvera mängden nitritsalt i våra rökta produkter och ersatt det med havssalt.

Utöver att vi har halverat mängden nitritsalt i de rökta produkterna så har vi inte behövt göra några ändringar alls.